Felhasználási feltételek

A HUNDRED NATURALS márkát birtokló bejegyzett cég: Hundrednaturals Kft

Nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága) A weboldal használatára az alábbi feltételek érvényesek.

A bejegyzett védjegyek, márkanevek és domain nevek minden esetben az azokat bejegyző cégek vagy személyek kizárólagos tulajdonát képezik. A honlap üzemeltetője és tulajdonosa által bejegyzett védjegyeket, márkaneveket és domain neveket a honlap üzemeltetője és tulajdonosa írásos engedélye nélkül felhasználni tilos. A honlap üzemeltetője és tulajdonosa által az oldalon elhelyezett bármilyen írásos vagy képi anyag felhasználása csak a honlap üzemeltetőjének és tulajdonosának írásos engedélye alapján engedélyezett.

 

Vásárlói Regisztráció

 A regisztrációt a vásárlók a termékek  “vásárlói regisztráció” menüfülben tehetik meg.  Amennyiben ajánlás révén értesült cégünkről, abban az esetben kérje el az ajánló linkjét, és utána regisztráljon.

Regisztráció után mindenképp hitelesítse profilját! Ezt az e-mailcímére érkező megerősítő link re kattintva teheti meg!

 

Adatok megváltoztatása

Saját vásárlói profiljába való bejelentkezés után bármikor megváltoztathatja adatait. A módosítást mindenképp a vásárlás előtt tegye meg!


Termékek és árak

A termékekre a weboldalon feltüntetett aktuális árak vonatkoznak. A feltüntetett eladási ár minden esetben a termék bruttó vételára, mely az általános forgalmi adó összegét is tartalmazza.

Cégünk fenntartja jogát a termékpalettája és az árai megváltoztatására. A megrendelés leadása után küldött visszaigazoló e-mailben szereplő árakra árgaranciát vállalunk, azaz a megrendelt termékeket függetlenül a megrendelés leadása után történő árváltozásoktól, a visszaigazolásban szereplő árakon számlázzuk ki.

Áraink nem tartalmazzák a kiszállítás díját, annak mértéke a “Szállítás” menüpontban található. Áraink naprakészek, azonban esetleges technikai, adatrögzítési hibák előfordulhatnak.

 

A rendelés menete

 1. A megvásárolni kívánt termék(ek)et helyezze a kosárba.
 2. Amennyiben szeretne további termék(ek)et kosárba helyezni, válassza a „vásárlás folytatása” gombot. Ha nem szeretne további termék(ek)et vásárolni, ellenőrizze a megvásárolni kívánt termék(ek) darabszámát. A „törlés” gombra kattintva módosíthatja a kosár tartalmát.
 3. Szállítási/fizetési mód kiválasztása.
 4. Szállítási / Számlázási illetve a belépési adatok megadása.
 5. Megrendelés.

Az adatok megadását követően a “Megrendelés” gombra kattintva tudja elküldeni rendelését. Megrendelése előtt még ellenőrizheti a megadott adatokat, illetve megjegyzést is küldhet a megrendeléssel kapcsolatban.

A megrendelés elküldését követően e-mailban visszaigazolást kap!

A beérkezett megrendelést e-mailben minden esetben visszaigazoljuk, egyeztetjük az adatokat! A megrendelt termék(ek) kizárólag az e-mail visszaigazolást követően kerül(nek) kiszállításra, így ennek hiányában a kiszállítás elmarad vagy késik. Ilyen esetben kérjük, érdeklődjön ügyfélszolgálatunkon.

A megrendelés jóváhagyása után elektronikusan a megrendelés már nem törölhető. A megrendelés visszavonását az info@hundrednaturals.com e-mail címen teheti meg. A megrendelés visszavonása csak a futárszolgálat részére történő átadás előtt lehetséges!

 

Fizetési feltételek

A vásárolt áru ellenértékét megfizetheti bankkártyás fizetéssel (Barion rendszeren keresztül), lehetséges, vagy online Pénztárca használatával (szintén Barion)

Webáruházunkban a bankkártyás fizetés a Barion szolgáltatásán keresztül történik. Vásárlóink az ÁSZF elfogadásával egyidejűleg – bankkártyás fizetés esetén – elfogadják a Barion „Adattovábbítási nyilatkozat”-át is.

 

Szállítás

Küldeményeinket a GLS csomagküldő szolgálat juttatja el otthonába vagy akár munkahelyére a rendeléstől számított 1-3 munkanapon belül belföldön illetve 3-7 munkanap között Európában.

A csomag feladását követő munkanapokon szállít az általad megadott címre. Kérjük, hogy olyan szállítási címet jelöljön meg a megrendeléskor, ahol napközben is elérhető.

 

Szállítási költség

Kiszállítás díj: egységesen Bruttó 1800 ft

 

Szállítási költséget komplett csomagra számítunk fel, melybe belefoglaljuk a csomagolás és előkészítés költségét is.

A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítője és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz. A számlát a csomag tartalmazza. Kérjük, a csomagot kézbesítéskor a futár előtt vizsgálja meg! Ha a termékeken sérülés észlel, kérje a jegyzőkönyv felvételét! Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt nem áll módunkban elfogadni!

 

Elállási jog

Minden vevőnek a vásárlástól számított 8 munkanapon belül elállási joga van, amely a következő feltételekkel vehető igénybe:

– Az elállási jog azokra a termékre vonatkozik, ami hiánytalan gyári csomagolásban érkezik vissza a Hundrenaturals Kft.-hez.

– Nem vonatkozik az elállási jog a megbontott, valamint az átvétel után megsérült termékekre.

– Nem vonatkozik az elállási jog a kozmetikumoknak illetve étrendkiegészítőknek nyilvánított termékcsaládokra, hiszen cégünk nem tudja ellenőrizni a kiküldött termékek tárolásának minőségét.

– A visszajuttatás költsége a megrendelőt terheli.

 

Hunrednaturals Kft. biztosítja, hogy a visszafizeti az áru összegét amennyiben 14 napon belül visszajuttatja termékünket. ( A tranzakciós költségek a vásárlót terhelik minden esetben)

A termékvásárlástól való elállásra vonatkozó igényedet e-mailben kell bejelentenie.

 

Árukészlet

Amennyiben az Ön által megrendelt termék nincs készleten, úgy ügyfélszolgálatunk értesít e-mail ben!

A termékek szállításával kapcsolatban fordulj bizalommal ügyfélszolgálatunkhoz!

 

Adatvédelem

Hundrednaturals Kft. (továbbiakban: Társaság / Adatkezelő) a jelen Adatkezelési tájékoztatót bocsátja ki annak érdekében, hogy az általa nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatosan megismert személyes adatok kezelésére vonatkozó rendelkezéseket meghatározza. Jelen Tájékoztató kibocsátásával a Társaság célja az, hogy biztosítsa az adatkezelési tevékenységek jogszerű nyilvántartását és adminisztrációját, illetve az adatbiztonság megfelelő szintjét.

A Társaság elkötelezett felhasználói, illetve ügyfelei személyes adatainak védelmében, továbbá kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely a kezelt személyes adatok a lehető legmagasabb fokú biztonságát garantálja. Az Adatkezelő a személyes adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

Az Adatkezelő a jelen szabályok kialakításakor különös tekintettel vette figyelembe az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) rendelkezéseit, illetve az Európai Parlement és a Tanács (EU) 2016/697 számú rendeletét („GDPR-rendelet”; továbbiakban: Általános adatvédelmi rendelet).

Jelen Adatkezelési tájékoztató hatálya kiterjed a Társaság valamennyi, természetes személyeket értintő adatkezelési tevékenységére, különösképpen a honlapjain (www.enchante.hu) végzett adatkezelési tevékenységekre. A Tájékoztató a Társaság honlapján történő közzététel napján lép hatályba. A közzététel napja 2018. május 25. napja. A Társaság fenntartja magának a jogot, hogy az Adatkezelési Tájékoztatót a felhasználók előzetes értesítése nélkül egyoldalúan módosítsa.

Az Adatkezelő kizárólag a felhasználók által megadott, vásárlásokkal összefüggő a törvényben meghatározott adatokat kezeli az alábbiakban meghatározott célokból. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében a felhasználó e hozzájárulását az adatkezelés bármely szakában visszavonhatja. A kezelt személyes adatok körének arányban kell állnia az adatkezelés céljával, azon nem terjeszkedhet túl.

Az Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A felhasználó által megadott adatokért, azok helyességéért és valódiságáért a felhasználó felelős. A tévesen, vagy szándékosan hibásan megadott adatokból eredő károkért az Adatkezelő akkor sem felel, ha az adat téves jellegét felismerhette volna.

A személyes adatokat az Adatkezelőnek kizárólag az erre felhatalmazott munkatársai kezelhetik a jelen tájékoztatóban foglaltak alapján. Az Adatkezelő az általa kezelt személyes adatokat a tájékoztatóban meghatározott Adatfeldolgozókon kívül harmadik félnek nem adja át. Az Adatfeldolgozók kizárólag az Adatkezelővel kötött szerződés, és a tőle kapott utasítások szerint jogosultak eljárni. Az Adatfeldolgozók további adatfeldolgozó igénybe vételére csak az Adatkezelők hozzájárulásával jogosultak.

 1. Értelmező rendelkezések

Személyes adat: minden olyan adat, ami alapján egy természetes személy beazonosítható;

„azonosított vagy azonosítható természetes személyre (érintett) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható” [Általános Adatvédelmi rendelet 4. cikk].

Érintett (felhasználó): bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy.

Érintett hozzájárulása: az érintett önkéntes, kifejezett és egyértelmű hozzájárulása személyes adatának, illetve adatainak kezeléséhez;

„az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez”  [Általános Adatvédelmi rendelet 4. cikk].

Adatkezelés: a személyes adatokkal végzett bármilyen művelet, pl.: rögzítés, kategorizálás, megváltoztatás, továbbítás, törlés;

„a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés” [Általános Adatvédelmi rendelet 4. cikk].

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, aki az adatkezelés céljait és eszközeit – önállóan vagy másokkal együtt meghatározza, a jelen Tájékoztatóban hivatkozott szolgáltatások esetében adatkezelőnek a Hundrednaturals Kft. minősül;

„az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja” [Általános Adatvédelmi rendelet 4. cikk].

Adatfeldolgozó„az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel”[Általános Adatvédelmi rendelet 4. cikk]; a jelen Tájékoztatóban hivatkozott szolgáltatások esetében adatfeldolgozók lehetnek: ININET Kft.

Adatvédelmi incidens: olyan váratlan esemény, amely során az adatkezelő által tárolt személyes adatok károsodhatnak, megsemmisülhetnek, továbbá illetéktelen személyek azokhoz jogosulatlanul hozzáférhetnek;

„a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi” [Általános Adatvédelmi rendelet 4. cikk].

Honlapok: az Adatkezelő által üzemeltetett www.hundrednaturals.com internetes oldal, és ezen honlap aloldalai.

 • Cookie-k (sütik)

A cookie vagy süti jelentése: file-ok vagy információ darabkák, amelyeket a felhasználó internetes böngészője ment le honlapról és tárolja azokat a felhasználó gépén. A sütik egyrészről információkat gyűjtenek a honlap látogatóiról és azok eszközeikről, másrészről megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek később is felhasználásra kerül(het)nek.

A testre szabott kiszolgálás érdekében az Adatkezelő, illetve honlap üzemeltetője a felhasználó számítógépén – a felhasználó / érintett hozzájárulása esetén – kis adatcsomagot, úgynevezett. sütit (cookie) helyez el, és a későbbi látogatás során visszaolvas. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében. A sütik tehát megkönnyítik a weboldal használatát, ugyanis javítják a felhasználói élményt. Figyelemmel arra, hogy a sütik által rögzített adatok személyes adatokkal nem kapcsolhatók össze, így a sütik használatával az Adatkezelő nem kezel személyes adatokat. Az adatok kezelése kizárólag statisztikai célokat szolgál

A honlap üzemeltetője csak abban az esetben tudja elhelyezni és elemezni a sütiket, amennyiben a honlap betöltésekor felugró üzenetben a látogató (érintett) ehhez hozzájárulását adja, ezzel engedélyezve az elemzést. Az adatkezelés jogalapja tehát az érintett önkéntes hozzájárulása. Tekintettel a honlapba beépítésre került kiegészítő modulra (plug in) az érintett IP címe a sütik elfogadása esetén sem került rögzítésre, az adott látogatás minden esetben anonimizálásra kerül.

Az Adatkezelők rendszere a sütik elfogadása után az alábbi adatokat rögzíti automatikusan:

 • Domain név;
 • Látogatás dátuma és ideje;
 • Bejelentkezési adatok;
 • HTTP válaszkód;
 • Meglátogatott oldalak;
 • Oldalak egyéni beállításai;
 • Operációs rendszer és verziószáma;
 • Böngészőprogram és verziószáma;
 • Képernyő felbontás;

A cookie-knak az alábbiakban részletezett fajtáit különböztethetjük meg:

A munkamenet / átmeneti sütik (session cookie-k) célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék az Adatkezelő weboldalát, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.

A tárolt / állandó sütik azok a cookie-k, amelyek minden alkalommal használatba kerülnek, amikor a felhasználó az oldalra látogat. Az elemzéshez szükséges állandó cookie-k ez mutatják meg, hogy a weboldalon belül a felhasználó merre járt, milyen oldalakat és termékeket nézett meg, mit csinált. A cookie élettartamától függően marad a kliens gépen. Olyan funkciók használhatják, mint például a Google Analytics. Ezek a cookie-k nem tartalmaznak személyes adatokat és nem alkalmasak arra, hogy a látogatót beazonosítsa.

A sütit a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem beállításai alatt, cookie vagy süti megnevezéssel van lehetőség. A cookie-k alkalmazásának tiltásával a felhasználó tudomásul veszi, hogy cookie nélkül az adott oldal működése nem teljes értékű. Amennyiben a felhasználó hozzájárul a sütik elhelyezéséhez, és a későbbiekben nem törli azokat, abban az esetben a sütik 180 nap elteltével automatikusan törlődnek.

 • Google Adworsd, Google Analytics, Facebook

Az Adatkezelő a weboldalán alkalmazza a Google Analytics mint harmadik fél sütijeit is. A Google Analytics statisztikai célú szolgáltatás használatával az Adatkezelő információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalt. A sütik által mentett információk alapján a Google kiértékeli, hogyan használta a Felhasználó a honlapot, továbbá a weboldal üzemeltetőjének a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készít. Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használja fel. Ezen sütik szintén lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli őket. A Google Analytics által létrehozott cookie-k időtartama 24 hónapra szól.

A sütik tárolását a felhasználó a böngészőjének megfelelő beállításával megakadályozhatja, azonban ebben az esetben előfordulhat, hogy a honlap minden funkciója nem lesz teljes körűen használható. A felhasználó megakadályozhatja, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a sütik általi, a felhasználó weboldalhasználattal kapcsolatos adatait – beleértve az IP-címet is –, ha letölti és telepíti a következő linken elérhető böngésző plugint. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu

Az Adatkezelő a Facebook és a Google AdWords hirdetési rendszerein keresztül úgynevezett remarketing hirdetéseket futtat. Ezek a szolgáltatók cookie-k, webes jelzők és hasonló technológiák használatával gyűjthetnek vagy kaphatnak adatokat az Adatkezelő weboldaláról és egyéb internetes helyekről. Ezeknek az adatoknak a felhasználásával mérési szolgáltatásokat nyújtanak, illetve hirdetéseket tesznek célzottá. Az így célzott hirdetések a Facebook és a Google partnerhálózatában szereplő további weboldalakon jelenhetnek meg. A remarketing listák a látogató személyes adatait nem tartalmazzák, személyazonosításra nem alkalmasak.

Az Adatkezelő a sütiket felhasználja arra, hogy a potenciális felhasználók felé a Google és a Facebook útján egyénre szabott reklámokat jelenítsen meg.

További információ a Google és a Facebook adatvédelmi irányelveiről az alábbi elérhetőségeken olvasható: https://policies.google.com/privacy és https://www.facebook.com/about/privacy/

 1. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogai

A hozzáféréshez való jog

Az érintett tájékoztatást kérhet, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha igen, abban az esetben az Adatkezelő milyen személyes adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, milyen forrásból, mennyi ideig kezeli. A kérelemre az Adatkezelő haladéktalanul, de legfeljebb 30 (harminc) napon belül, a megadott e-mail elérhetőségre – illetve az érintett által kért levelezési címre – tájékoztatást küld. Az Adatkezelő a tájékoztatást tömör, átlátható, közérthetően megfogalmazva, világos formában nyújtja.

A helyesbítéshez való jog

Az érintett kérheti az Adatkezelőtől, hogy valamely adatát helyesbítse, módosítsa, illetve a hiányos adatokat kiegészítse. Az Adatkezelő az erre irányuló kérelemről haladéktalanul, de legfeljebb 30 (harminc) napon belül intézkedünk, és a megadott e-mail elérhetőségre – illetve az érintett által kért levelezési címre – tájékoztatást küld az adat(ok) módosításának megtörténtéről.

A törléshez való jog

Az érintett kérheti a vele kapcsolatos adat(ok) törlését, Amennyiben az érintett, a hozzájárulás jogalapján kezelt adatok tekintetében visszavonja a hozzájárulását, abban az esetben a kezelt személyes adatok törlése kerülnek. Az Adatkezelő az adatok törléséről haladéktalanul, de legfeljebb 30 (harminc) napon belül intézkedünk, és a megadott e-mail elérhetőségre – illetve az érintett által kért levelezési címre – tájékoztatást küld az adat(ok) törlésének megtörténtéről.

Az érintett személyes adatait továbbá töröljük, ha azok kezelése jogellenes, ha az adatkezelés célja megszűnt, ha az hiányos vagy téves, és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható – feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki – vagy a személyes adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.

Elérhetőség

– Email: info@hundrenaturals.com

– Bejegyzett cím: Magyarország 2014 Csobánka, Fő út 23

– Adószám: 25932559-2-13

 

Üzletkötői felhasználási feltételek

A Hundrednaturals cégnél végzett marketingtevékenységének alapfeltétele az Általános Szerződési Feltételek és az Üzletkötői feltételek elfogadása. A Hundrednaturals-Kft -hez történő csatlakozásakor, illetve az első online-irodába történő belépéssel az üzletkötő kijelenti, hogy megismerte, megértette és elfogadta a jelen Általános Szerződési Feltételeket is.

Általános leírás a munkavégzésről

A promóciós munkavégzésre vállalkozó magánemberek/cégek marketing tevékenységet végeznek és népszerűsítik termékpalettánkat. Cégünk ezt a munkatevékenységet végző személyeket üzletkötőknek nevezi.  Az üzletkötőknek lehetőségük van másokat meghívni a marketing tevékenységükbe, és jutalékot kapni az általuk eladott termékek után.  Az üzletkötők a kompenzációs tervünkben feltüntetett jutalékot tudhatják magukénak munkájukért.  Cégünk a kifizetési terv alapján létrehozott bérfejtő programot HUNDRED NETWORKS-nek keresztelte.

 

Az üzletkötőknek 2018.07.15-től lehetőségük nyílik a rendszeren belüli levásárlásra is.

 

Hundrednaturals Kft-hez történő csatlakozásával az alábbi kötelezettségeket vállalja:

1) nem használja a Hundrednaturals tulajdonát képező neveket, védjegyeket vagy egyéb szerzői joggal védett anyagot a Hundrednaturals előzetes, írásbeli beleegyezése nélkül;

2) csak a Hundrednaturals által kiadott kiadványokat, ismertetőket, füzeteket, könyveket, videókat, szórólapokat, internetes oldalakat használhatja, ezeket nem módosíthatja, és azokat az anyag rendeltetésétől eltérő módon vagy célból nem használhatja. Saját reklámanyagok készítését, illetve hirdetés szövegét minden esetben jóvá kell hagyatnia a Hundrednaturals Kft-val;

3) Tilos az üzletkötőknek bármilyen fogyasztót megtévesztő, vagy gyógyító kijelentést tenni. A termékekre vagy a hálózatra vonatkozó bármilyen sajtónyilatkozat mindenfajta (hagyományos, elektronikus, stb.) médiában tilos, illetve csak a Hundrednaturals előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

4) A jutalék adóügyi bevallása, elszámolása, az ezzel kapcsolatos járulékok megfizetése minden esetben az üzletkötő feladata, a tevékenységének helyén érvényes jogszabályok figyelembevételével!

Elfogadja, hogy amennyiben nem megfelelően fizeti adókötelezettségeit, ennek esetleges következményét az üzletkötő/vállalkozása viseli. Visszavezethetően a Hundrednaturals-t felelősség nem terheli;

Az üzletkötő tudomásul veszi, hogy

1) Ő viseli esetleges tisztességtelen piaci magatartásának minden következményét, mely magatartásra visszavezethetően a Hundrednaturals-t felelősség nem terheli;

2) Szerződésszegést követ el az üzletkötő vállalkozása, ha a jelen ÁSZF-ben, illetve a Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltakat az üzletkötő megszegi, valamint a Hundrednaturals Kft, és / vagy HUNDRED NATURALS márka üzleti, jó hírét rontja;

3) Bármely bizalmas természetű információ harmadik fél számára történő hozzáférhetővé tétele – legyen az akár üzletkötő hozzátartozója is – a megállapodás és a vállalkozással megkötött megbízási szerződés megszegését jelenti;

4) A Hundrednaturals Kft. megváltoztathatja az üzletkötői szervezeti és működési szabályzatát, illetve az azzal összefüggő Kompenzációs tervet az üzletkötők előzetes értesítése nélkül is. A változás akkor lép hatályba, amikor az közzétételre kerül a cég honlapján

 

Regisztráció

Az üzleti regisztrációt az üzleti lehetőségek menüponton az üzleti bejelentkezés menüpontban teheti meg.  Adja meg adatait, és erősítse meg jelszavát.  A profiljába való bejelentkezés után további személyes adatokat adhat meg, melyek segítik munkájában, illetve a megrendelések során.

 

Adatok megváltoztatása

Kifizetési számlájának adatait minimum 2 nappal a zárási dátum előtt szükséges megváltoztatni, amennyiben ez kívánatos.

Abban az esetben, ha kifizetése rossz helyre érkezik, mert az üzletkötő későn / rossz / hibás adatokat adott meg annak a felelőssége az üzletkötőt terheli.

Amennyiben a tranzakció sikertelen a helytelen tranzakciós adatok miatt, úgy haladéktalanul lépjen kapcsolatba cégünkkel és a korrekció után új jóváírást kaphat az összegre.

 

Jutalékok

A kompenzációs tervben feltüntetett jutalékokat jóváírjuk munkatársainknak.

Szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy a jutalékképzés alapfeltétele, a HUNDRED NETWORKS -höz való csatlakozás.

A kompenzációs tervben feltüntetett összegek átlagszámítással vannak megállapítva.

 

Kifizetések

Termelési hónapnak nevezzük a jutalékzárástól  a következő jutalékzárásig terjedő időszakot. Jutalékzárásra minden hónap 10-én délben(12:00 kor) kerül sor.

A kifizetés mértékét azaz a kifizetési összeget minden dolgozó 10-én éjfélig (24:00)  állíthatja be a BackOffice/ kifizetések menüpontban.. Ezt követően az az összeget 4 munkanapon belül átutalja cégünk.

A kifizetés teljesüléséhez az üzletkötőknek létre kell hozniuk egy BARION fiókot, ahonnan maguk választhatják meg, hogy milyen bankszámlára vagy további online pénztárcába szeretnék keresetüket tovább utalni.

BARION fiók nélkül nem tudjuk teljesíteni a tranzakciót!

A BARION fiók létrehozása: www.barin.com weboldalon lehetséges.

BARION fiókja email címét mindenképp adja meg a BackOffice / PROFILOM / PROFILBEÁLLÍTÁS / KIFIZETÉSEK menüpontban.

Megjegyzések:

1)      A tranzakciós költségek az üzletkötőt terhelik.

2)      Amennyiben az üzletkötő helytelenül adja meg az átutaláshoz BARION fiókot abban az esetben az üzletkötőt terheli a felelősség!

3)a      Amennyiben az online jutalékszámító rendszer helytelen számítási sorozat által magasabb jutalékot ír jóvá, mint amennyi indokolt, abban az esetben csak a tényleges teljesítmény utáni jutalék kerül kifizetésre. Minden üzletkötőt megkérünk, hogy amennyiben hibát találnak a rendszerben jelezzék cégünk felé.

3)b     Amennyiben az online jutalékszámító rendszer helytelen számítási sorozat által magasabb jutalékot ír jóvá, mint amennyi indokolt és az összeg kifizetésre került, az üzletkötő köteles az összeget a cégnek fisszafizetni.

4)      Minden esetben, amikor cégünk adminisztrációs / emberi hiba / szerver hiba folytán a jogos hóvégi záráskor megállapított kifizetési összegénél nagyobb kifizetést végez, az üzletkötő csak a teljesítményével megegyező pénzösszegre jogosult.

 

 

 

Szintlépési bónuszok

A szintlépési bónuszok kritériumai megtekinthetők a https://hundrednaturals.com/szintek/ oldalunkon.

Cégünk fenntartja a változtatáshoz való jogát.

 

Céges segédeszközök

Az nyomtatott céges / személyre szabott segédeszközök nagyobb átfutási idővel kerülnek kiszállításra. Az általános beszerzési idő akár 3-7 munkanap is lehet amennyiben az adott termék nincs raktáron.

A cég által felkínált elektronikai segédeszközöket nem lehet átruházni vagy bármilyen kereskedelmi platformon értékesíteni.  Cégünk által biztosított elektronikai segédeszközök karbantartásáról az üzletkötőknek kötelessége gondoskodni.

Cégünk az elektronikai eszközök garanciáját közvetlenül csak abban az esetben érvényesíti amennyiben a készüléket cégünktől megvásárolták. Egyéb esetekben a meghibásodás elhárítása az üzletkötő kötelessége.

 

Frissítések

Törekszünk a legjobb szolgáltatást nyújtani munkatársainknak! A fejlődés érdekében cégünknek jogában áll bármikor frissíteni weboldalát, munkaanyagait, illetve a kifizetési és jutalmazási rendszerét.

A rendszerfrissítések dátumait előre közzétesszük, és törekszünk a weblap és a Webshop folyamatos működésére.

Cégünk nem vállal felelősséget azokért a problémáért, amik az átmeneti időszakokban felmerülhetnek.